Hvorfor bør renhold bli synlig igjen?

Hvorfor bør renhold bli synlig igjen?

Det er ikke for så mange år siden hvor det var helt vanlig å se renholderen i kontorarealene gjennom arbeidsdagen. Tenker du tilbake så husker du sikkert at det var helt vanlig at man kjente godt til renholderen «sin» og selv om du kanskje bare var på «hils» så var personen likevel en del av arbeidsmiljøet gjennom dagen. Hvis du så tenker gjennom hvordan renholdet foregår på det bygget der du er, merker du en forskjell? Er renholder synlig gjennom dagen eller blir renhold utført på et tidspunkt når det ikke er noen ansatte på jobb?

Etter arbeidstid

Renhold som skal utføres etter ordinær arbeidstid er en av de største utfordringene for oss som leverandør av servicetjenester. Selv om det er et erklært mål for alle FM-selskap at vi skal arbeide for å øke stillingsprosenten til renholder, så skjer det allikevel ikke. Hva skyldes det?

Arbeid i befolkede kontormiljøer kan noen ganger virke forstyrrende på brukerne. Det kan også medføre flere “stopp” i arbeidsflyten til servicemedarbeideren og slike stopp senker ytelsen og bidrar til at arbeidet tar mer tid, som igjen øker pris. En liknende faktor er enkelte lederes frykt for at renholdet skal forstyrre kundens vilje til å legge igjen penger på lokasjonen. Dette har medført en vridning i tidspunkt for renhold fra dag- til kveldstid.

Trivsel

En av de største trivselsfaktorene for oss alle er muligheten til å arbeide på dagtid på en slik måte at vi har interaksjon med andre mennesker. Vi er, i større eller mindre grad, sosiale vesener og det å føle seg som en del av et større miljø og bli sett er viktig.

Renholdere, som oss andre i samfunnet, har familie og venner som de ønsker å tilbringe tid med. Når renhold i stor grad skal foregå etter ordinær arbeidstid skaper det fort komplikasjoner for ordinært familieliv. Dette igjen gjør at mange kun bruker renhold som en plattform for å få arbeidserfaring, slik at de kan søke til andre yrkestyper der arbeidstiden er på dagtid. De få som velger å ta fagbrev i renhold forsvinner ofte inn i offentlig sektor, der renholdet fortsatt foregår i arbeidstiden, eller til store bygg der de får full stilling.

Relasjonsbasert renhold

Har du tenkt på hvilke positive effekter det har for deg selv og dine kolleger at det utføres renhold mens du selv er på arbeid?

Fordelene inkluderer ting som; det skapes en relasjon til personen som utfører arbeidet, selv om det kun er på «hils» nivå. Små utfordringer løses raskt og bygger seg ikke opp til store problemer.

Når vi jevnlig møter renholdere i arbeidstiden øker vår anseelse av renholdsfaget og personene som utfører det. Vi blir selv flinkere til å gjøre småting som ellers ville hindret flyten i renholdsarbeidet, slik som at vi rydder pulten, kaster i søppelbøtta og tar med kopper tilbake til oppvaskmaskin.

Som oppdragsgiver sparer du penger på strøm samtidig som du begrenser risiko ved å ha mennesker i bygget utenom arbeidstiden. Det er kanskje verd å bruke noen av disse besparelsene på å tillate mer tid til renholdet? Se gjerne Essity (SCA) sine betraktninger rundt dette.

Synlig renhold skaper trygghet

En synlig renholder er en indikator på at arbeidsgiver har brukernes velvære i fokus. Det er også en direkte påminnelse om behovet for individuell renslighet. At renholdet utføres i arbeidstid bidrar til at renholdet kan bli mer «reaktivt» opp mot umiddelbare behov på arbeidsplassen.

Renholdet kan organiseres slik at vi tar «brodden» av de største smittesprederne direkte etter at trusselen for smitte er størst. Blant annet viser studier[1] at risiko for smitte topper seg ved lunsjtider og at mer enn halvparten av alle kontaktpunkter i et bygg kan forurenses av en enkelt smittebærer.

Ved å bestille kontaktpunktrenhold (se artikkelen «VI BRYR OSS» for mer informasjon om kontaktpunktrenhold) på dagtid bidrar du til å bryte smitteveier i dine lokaler og det vil kunne være en viktig faktor for deg som oppdragsgiver i arbeidet med å redusere smitterisiko og sykefraværet hos dine ansatte.

Så kanskje det er på tide å vurdere om du skal bidra i arbeidet med å gjøre renhold synlig igjen?

[1] basert på undersøkelser fra 2012, «The Healthy Workplace Project» av Kimberly-Clark, utført av Dr Charles Gerba, Professor i Mikrobiologi ved Universitetet i Arizona