Nytt driftskontor i Lofoton

Nytt driftskontor i Lofoton

Fra og med 23. april opprettes et nytt driftskontor i Svolvær som vil ha ansvar for drift av ESP sine kontrakter i Vesterålen og Lofoten. Dette er et spennende område med stort potensiale for vekst og utvikling.

– For oss er dette et ledd i vår strategi om å styrke vår lokale tilstedeværelse og begrense bruk av underleverandører, sier Regionsleder Stig Ovesen.

Mikal Nilsen er ansatt som Serviceleder for Svolværkontoret og vil være operativ fra og med mai måned. Vi ønsker Mikal Nilsen velkommen til Elite Service Partner AS.

Kontoradressen er Vorsetøyveien 20 – et sentralt industriområde i Svolvær by.

Velkommen til vårt kontor i Svolvær!