Tilbake til arbeidsplassen

Tilbake til arbeidsplassen

7 mai kom myndighetene med ny anbefaling rundt bruk av hjemmekontor. Dette medfører at mange arbeidsgivere åpner lokalene sine igjen både for ansatte og for kunder. Samtidig skal regelen for minimum 1 meters avstand opprettholdes, spesielle hensyn for mennesker i risikogruppen skal implementeres, de som benytter kollektivtrafikk til jobb skal ivaretas og ekstra renhold av kontaktpunkter skal bestilles.

På arbeidstilsynet sine sider finner man råd og veiledning til hva man bør tenke på som arbeidsgiver når man åpner opp kontorplassen, i tillegg har NHO service laget en veileder for gjenåpning av kontor som kan være et nyttig verktøy når man skal gå i gang med risikovurderinger for gjenåpning.

Hvor mye renhold er godt nok?

Det som kan være vanskelig for en arbeidsgiver å vurdere er hvor mye renhold som skal bestilles for å ivareta ansatte og kunder. Selv om rådet fra myndigheter er at ordinært renhold med såpe og vann er godt nok, så sitter mange med følelsen av at man bør gjøre noe mer; Kan det virkelig holde med ordinært renhold?

Slik «koronaviruset» er bygget opp vil såpe og vann løse opp fettstoffene som holder viruset sammen, på den måten blir viruset uskadeliggjort og den indirekte kontaktsmitten fra kontaktflater reduseres. Dette er årsaken til at ordinært renhold med såpe og vann er godt nok.

Derimot må man huske på at renhold tradisjonelt sett utføres en gang om dagen. Derfor er det ekstra viktig at de ansatte opprettholder god håndhygiene og at det på strategiske punkter i bedriften settes ut desinfeksjonsmiddel når håndvask med såpe og vann ikke er mulig. I tillegg kan det være hensiktsmessig å revurdere når på dagen renholdet utføres. Som vi skriver om i artikkelen «Hvorfor bør renhold bli synlig igjen» er risikoen for smitte størst etter lunsj. Derfor kan det være lurt å vurdere tidspunktet for renhold. I tillegg vil renhold i arbeidstiden medføre en visshet om at bedriften har iverksatt tiltak for å redusere smitte for ansatte og kunder, dette kan du lese mer om i artikkelen «Vi bryr oss«.

Hva gjør jeg med renhold hvis noen blir syke?

Det viktigste man gjør når noen blir syke på arbeidsplassen er selvfølgelig å ivareta de ansatte. God og åpen dialog med «høy takhøyde» er et viktig nøkkelord. Mange blir bekymret og noen har kanskje pårørende i risikogruppen hjemme.

Dersom noen av dine ansatte blir syke kan det være hensiktsmessig å iverksette noe mer renhold, særlig i de områdene hvor de ansatte har oppholdt seg. Ved å kartlegge bevegelsene til den/de som er smittet vil man kunne implementere spesifikke tiltak for de områdene.

Det er flere måter å utføre dette på, men en effektiv og rimelig metode for desinfeksjon er å gjennomføre behandling med BioTåke på områder der det har blitt påvist smitte. Flere av våre kunder benytter denne løsningen idag. Les hvordan vi desinfiserer togene på Gjøvik Banen med BioTåke daglig her. Konseptet passer for de fleste lokaler.

Dersom du er interessert i veiledning av hvordan renholdet best kan utføres i dine lokaler, ta kontakt med oss da vel! E-post: post@insider.no

Hjemmeside: www.elite.as.

Kilder: Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn antibac