«Vi bryr oss»

"Vi bryr oss"

De siste månedene har vi alle blitt berørt av måten Covid-19 raser over hele verden og vi er fortsatt i en situasjon der mye er uavklart med tanke på hva som kommer til å skje i tiden fremover.

Vi håper at når denne artikkelen når deg, så er alle forhåpentligvis i en posisjon der vi kan se lysere på fremtiden.

Det er mye som tyder på at ikke alt blir som før. For de av dere som har hatt ansatte som har arbeidet fra hjemmekontor, vil det gradvis bli en normalisering der disse vender tilbake til sine kontorbygg, forretninger og andre arbeidssteder. Siste nytt her er at det meste som har vært stengt skal være åpnet igjen innen 15 Juni, så langt det lar seg gjøre.

En ting som mange da bekymrer seg for er om arbeidsplassen er trygg, sett fra et smitteperspektiv.

Rutiner som var vanlig på arbeidsplassen må gjennomgås, kan kaffemaskinen holdes ren, touchpaneler og andre typiske kontaktpunkter, er de trygge å bruke?

Vi er sikre på at alle forholder seg til slike problemstillinger og tilpasser seg etter beste evne.

Elite Service Partner AS har i denne perioden også måtte forholde seg til nedstengningen, permitteringer og endrede rutiner. Vi tar vårt ansvar svært alvorlig og har gjennom vår beredskap igangsatt en rekke omfattende tiltakspunkter internt i eget selskap slik at våre medarbeidere er best mulig rustet til å bevare våre kunders ansatte og interesser. Flere av disse tiltakspunktene kan vi også hjelpe dere med.

I denne artikkelen ønsker vi å trekke frem to områder som vi vet er aktuelt for eksisterende og potensielle kunder:

  • Kontaktpunktrenhold
  • Desinfeksjon av store arealer

Kontaktpunktrenhold:

Gjennom det vi gjør i det daglige renholdet vil vi kunne ivareta mange aspekter ved forebyggende smittevern. Renhold er ett av de viktigste tiltakene for forebygging av smittespredning. Imidlertid er daglig rengjøring ikke dimensjonert for smitteforebygging direkte.

For å ivareta dette er det nødvendig med ekstra renhold av kontaktpunkter/flater. Mange av våre oppdragsgivere har bedt oss om å sørge for at de kommer til rene kontaktflater hver morgen gjennom å bestille ekstra kontaktflaterenhold. I tillegg kan vi sørge for håndesinfeksjon til kontormiljøer, servietter til avtørking av tastatur/mus osv.

Eksempler på berøringspunkter:

Desinfeksjon av store arealer:

Noen ganger er det behov for desinfeksjon av større arealer; en fløy, ett bygg eller annet. Vi kan være behjelpelig med å gjøre dette på en kostnadseffektiv og sikker måte gjennom våre konsepter BioDamp eller BioTåke. Dette er konsepter som fjerner bakterier og virus, for eksempel etter at det er påvist utbrudd.

Vi kan blant annet desinfisere: Sanitærrom, kjøkken, kontor, borettslag, skole, sykehus eller helserelaterte områder, restauranter, transportsektoren, hoteller, spa & velvære eller offentlige områder.

Våre konsepter er et miljøvennlig og trygt supplement til daglig renhold eller utvidet kontaktpunktrenhold.

Foto: Henning Gulbrandsen – Oppland Arbeiderblad

Ta kontakt med din lokale kontaktperson om du ønsker en gjennomgang og et eventuelt tilbud på noen av disse tiltakspunktene, eller send oss en forespørsel til post@insider.no.

Du vil også finne mer informasjon på denne linken: https://www.elite.as/renhold/biodamp/

Link til andre relevante artikler her.