Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

Våre verdier

I hjertet av Insider Facility Solutions ligger våre verdier. Ikke bare definerer de hvem vi er, men de veileder også hver beslutning og handling vi tar som selskap. Verdiene er grunnleggende for vår kultur, vår fremgang og vår forpliktelse til å være en pålitelig partner og bærekraftig aktør i samfunnet.  

Bærekraft 

Vi tar ansvar for våre handlinger ved å respektere og ta vare på jordens ressurser. Vi arbeider også målrettet for å tilby miljøvennlige løsninger. Gjennom et bærekraftig arbeidsliv og ved å skape trygge arbeidsplasser, tar vi aktivt del i å bygge en bedre fremtid. 

Lønnsomhet for fremtiden 

Vi tror på å være lønnsomme, ikke bare for å sikre vår egen suksess, men også for å investere i fremtidsrettede løsninger. Ved å opprettholde sunn økonomisk vekst, legger vi grunnlaget for innovasjon og forbedring.  

Ansatte, kunder og samarbeidspartnere skal oppleve oss som pålitelige. For oss er ikke pålitelighet bare et ord, det er en forpliktelse.

Respekt, likeverd og rettferdighet 

Vi forplikter oss til å operere i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter. Vi praktiserer respekt og likeverd i alle aspekter av vår virksomhet. Gjennom ansvarlig personalledelse og fokus på helse, miljø og sikkerhet, sikrer vi at alle våre ansatte opplever et arbeidsmiljø preget av trygghet og respekt.

Lovpålagte krav og anerkjente standarder 

Vi tar vårt ansvar alvorlig når det gjelder overholdelse av lovpålagte krav og godkjente standarder for arbeidslivet. Ved å operere etter respekterte standarder og lovpålagte krav, opprettholder vi de høyeste etiske og profesjonelle normene. Det betyr også at vi handler rettferdig og respektfullt, og sikrer et trygt og pålitelig arbeidsmiljø for våre ansatte og samarbeidspartnere. 

Ved å omfavne disse verdiene ikke bare som retningslinjer, men som en innebygd del av vår kultur, forplikter Insider Facility Solutions seg til å være en pålitelig og bærekraftig partner for fremtiden. Vi streber etter å inspirere tillit, fremme innovasjon og sette standarden for en ansvarlig forretningspraksis. 

Tags:

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler