Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

VÅRE DISTRIKSKONTORER

i Viken fylkeskommune

Råde
Oppegård
Drammen
Konsgberg
Hallingdal
Råde

Tel: 404 32 189

Oppegård

Tel: 404 32 189

Drammen

Tel: 982 63 734

Kongsberg

Tel: 404 32 189

Hallingdal

Tel: 982 63 734