Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

En ledende servicebedrift innen Facility Management

Gjennom vår landsdekkende tilstedeværelse og våre interne fagspesialister skreddersyr vi løsninger tilpasset den enkelte kundes behov.   

Vår Facility Management løsning omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Facility Management

Insider Facility Solutions er en leverandør av FM tjenester for bedrifter over hele landet. Vi tilbyr alt av servicetjenester som et kontor eller næringsbygg trenger for å gjøre arbeidsplassen til et trivelige og velfungerende arbeidsmiljø. 

Fordelen er at man samler servicetjenestene i en helhetlig leveranse for å optimalisere driften i et bygg.

Ønsker du mer informasjon om noen av våre tjenester eller et uforpliktende tilbud?

 

Egne tjenester

Insider Facility Solutions tilbyr med egne ansatte og dedikerte fagspesialister et landsdekkende spekter av tjenester innen:

  • Renhold
  • Mat & drikke
  • Kontorstøtte
  • Resepsjon
  • Eiendomsservice

 

Andre tjenester

Gjennom vår konserntilknytning og våre samarbeidspartnere kan vil tilby:

  • Sikkerhetstjenester
  • Avfallshåndtering
  • Planteservice
  • Matteservice
  • Tekniske tjenester

 

Digitalt, enkelt og effektiv

Hos oss er innovasjon en forutsetning for at vi skal utvikle oss som selskap og våre kunder vil alltid nyte godt av vår faglige nysgjerrighet og evne til fornying, innovasjon og omstilling.

Vi utvikler en ny verden med en dynamisk interaksjon mellom kunden, driften og administrasjon.

Velkommen til vårt nye digitale univers hvor alle deler av  leveransen er sømløst integrert i en skybasert kundeløsning.   

 

Hvorfor velge
Facility Management?

Fem gode grunner til å velge FM

Spar tid
på administrasjon av tjenester
Smartere innsikt
fører til smartere beslutninger
Bedre tjenester
Sikre kontinuerlig forbedringer
Innovasjon
Utvikling og samarbeid
Bærekraftig
smidig, bærekraftig og robust

Optimalisering sparer tid 

Det er vanlig å se at bedrifter bruker unødvendig mye tid og ressurser på servicetjenester. Dette kan skyldes mangel på effektive systemer og prosesser for å håndtere og administrere disse tjenestene, eller det kan være et resultat av mangel på ekspertise og kompetanse innenfor det aktuelle området.

Formålet med vår Facility Management er å støtte opp under en organisasjons kjernevirksomhet ved å integrere mennesker, anlegg og prosesser. Dette kan bidra til å skape kostnadsbesparelser for virksomheten, legge til et strategisk fokus i bedriften, redusere antallet kontaktpunkter man må forholde seg til og oppnå gode synergier på tvers av ulike tjenesteområder.

Hensikten med Facility Management som tjeneste er å hjelpe organisasjonen til å fokusere mer på det de er best på og som er viktigst – egen kjernevirksomhet.

Optimaliser dine forretningsbeslutninger

For å kunne ta smartere og mer informerte valg i forretningssammenheng, er det viktig å ha tilgang til relevant og nøyaktig informasjon.

Det kan være utfordrende å håndtere forskjellige sett med data som ikke alltid er kompatible, noe som kan gjøre det vanskelig å få et helhetlig bilde av situasjonen.

Vår løsning er å bruke verktøy som integrerer dataene og gjør dem lettere tilgjengelige og lettere å analysere.

Det kan også være å ansette en ekspert eller å delta i kurs og opplæring for å øke kompetansen på datainnsamling og analyse.

Sikre kontinuerlig forbedringer

Eiendomsdrift, servicetjenester og fasilitetsstyring innebærer å håndtere en rekke forskrifter, lover og regler, noe som kan være krevende å sette seg inn i. Det er viktig å ha god kunnskap om disse reglene og lovene for å sikre at driften av kontorbygget er i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter. På samme tid skaper den raske teknologiske utviklingen stadig nye muligheter og trender som kan bidra til økt effektivitet i eiendomsdrift, servicetjenester og fasilitetsstyring. Det er derfor viktig å være oppdatert på de nyeste trendene for å kunne dra nytte av de mulighetene som finnes.

En god forståelse for forskriftene, lovene og reglene som gjelder eiendomsdrift, servicetjenester og fasilitetsstyring, samt å være oppdatert på de nyeste trendene, er avgjørende for å kunne drive kontorbygget på en effektiv og vellykket måte.

Vekst og utvikling

Det er viktig for en virksomhet å kontinuerlig vurdere og justere sin utvikling for å sikre langsiktig suksess.

En integrert tilnærming til Facility Management gir virksomheten mulighet til å levere en mer smidig, bærekraftig tjenesteopplevelse, fullt integrert og i tråd med endrede behov.

Dette kan bidra til økt konkurransekraft og forbedre virksomhetens langsiktige suksess. 

Øke bedriftens tilpasningsevne

Ved å omfavne mer fleksible og responsive støttesystemer i en FM avtale, kan virksomheter bedre identifisere og implementere bærekraftige praksiser og teknologier som kan hjelpe dem med å redusere sin daglige miljøpåvirkning. 

Trygt og enkelt

Insider Facility Solutions AS er et trygt og naturlig valg
fordi vi er profesjonelle, viser engasjement og begeistring hver dag.

KONTAKT OSS