Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Insider Facility Solutions AS
Etiske Retningslinjer

Insider Facility Solutions AS er et ledende selskap innen Facility Management som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen renhold, kantineløsninger eiendomsservice.

Med en solid forpliktelse til kundetilfredshet og moderne teknologi, leverer Insider Facility Solutions AS pålitelige og effektive løsninger for bedrifter over hele landet.

Vi bygger vår virksomhet på etiske retningslinjer som springer ut av våre kjerneverdier.

Disse retningslinjene, gjeldende for alle ansatte, fastsetter standardene for ansvarlig og god atferd.

Retningslinjene beskriver vår bedriftskultur og samspillet med omgivelsene, men som også oppfordrer til dialog om etiske utfordringer og løsninger på arbeidsplassen. 

Les mer om våre etiske retningslinjer her!