Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

SAMFUNNSANSVAR

Vi skaper attraktive,
trygge og sunne miljøer
hvor folk trives

mennesker i sentrum

Bærekraft i Insider Facility Solutions

Insider Facility Solutions har siden etableringen i 1983 og gjennom hele sin utvikling basert sin virksomhet på verdier og mål som i dag omtales som «bærekraftsarbeid».

Her finner du mer informasjon om vår strategi for bærekraft og de kategoriene vi styrer etter.

BÆREKRAFT
- det selvfølgelig valget
||
- og samfunnsansvar
||
- en plan for fremtiden

Målet om et anstendig og bærekraftig arbeidsliv blir ved oppriktige anstrengelser innarbeidet som en motiverende drivkraft hos alle som treffer avgjørelser på vegne av virksomheten.

Gjennom dialog og samarbeid med de ulike interessepartene søker vi stadig forbedring innenfor de områdene der vi kan gjøre en forskjell – der vi kan påvirke, se og måle resultater.

Respekten for menneskene og jordens ressurser er grunnlaget for et planmessig arbeid som drives framover av alle de som hver dag går på jobb for å løse oppgaver for tusenvis av kunder og brukere av deres tjenester.

Derfor er visjonen

 

«Vi skaper attraktive, trygge og sunne miljøer hvor folk trives»

Samfunnsansvar og bærekraftige resultater

Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

God helse og livskvalitet
God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Ansvarlig forbruk og produksjon
Industri, innovasjon og infrastruktur

God helse og livskvalitet

Vårt bidrag skal være:

 • Systematisk arbeid for et godt arbeidsmiljø
 • Organisering, ledelse og medvirkning i praksis
 • Tilgang til informasjon og verktøy som fører til mestring

God utdanning

Vårt bidrag skal være:

 • Norskopplæring som muliggjør økt deltakelse
 • Fagopplæring som stimulerer til personlilg utvikling
 • Å gi rom for personlig vekst og karrieremuligheter

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vårt bidrag skal være:

 • Høyere stillingsprosent og forutsigbarhet
 • Samhandling mellom partene i arbeidslivet
 • Anstendighet og kontroll i leverandørkjedene

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vårt bidrag skal være:

 • Stadig mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier
 • Reduksjon av svinn og økt ombruk i produksjon
 • Sortering og gjenvinning av eget avfall

 

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vårt bidrag skal være:

 • Målrettet arbeid med å redusere miljøbelastningen
 • Å bidra til mer effektiv bruk av ressurser
 • Søke fornyelse ved å være nysgjerrig på utvikling

SAMFUNNSANSVAR
- som fundament

Vår tilnærming til bærekraft handler om å møte dagens behov uten å sette begrensninger for fremtidige generasjoner.

Som selskap tar vi et omfattende ansvar for vår virksomhet og vurderer nøye konsekvensene av våre beslutninger både på kort og lang sikt.