Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

VISJON

Vi skaper attraktive, trygge og sunne miljøer hvor folk trives

Gjennom flere tiår i bransjen har Insider Facility Solutions sitt mål vært å skape den beste opplevelsen for menneskene rundt oss, og å være en sikker samarbeidspartner for våre kunder.

Dette gjenspeiles i vår visjon, hvor trygghet, mennesker og nysgjerrighet står sentralt i målet om å skape sunne og attraktive arbeidsmiljøer hvor folk trives.

MISJON & FORRETNINGSIDÈ

Miljøvennlige og landsdekkende tjenester

Insider Facility Solutions er en solid og utviklingsorientert samarbeidspartner for kunder som trenger bærekraftige og profesjonelle tjenester innen facility management, renhold, kantinedrift og eiendomsservice.

Vi leverer kvalitetssikre tjenester med bruk av innovativ teknologi og engasjerte medarbeidere til aktører innen offentlig sektor og privat næringsliv.

VÅRE VERDIER

Bærebjelker i vår bedriftskultur

Verdiene til Insider Facility Solutions reflekterer hva som motiverer oss og hva vi strekker oss etter, både som enkeltindivider og som selskap.  Våre verdier fungerer som rettesnorer i vår samhandling, verdiskapning og daglige arbeid . Verdiene reflekteres i relasjoner til kunder, samarbeidspartnere, ansatte og eier.

MENNESKELIG
g g
SOLID
NYSGJERRIG

Menneskene i Insider Facility Solutions er vår viktigste ressurs, vi er derfor opptatte av å ta vare på hverandre og satse på våre ansatte. Dette gjenspeiles i hvordan vi behandler hverandre som kollegaer, og i relasjon til våre kunder og samarbeidspartnere.

 • Vi bryr oss om, respekterer hverandre og viser tillit i vår relasjoner.
 • Vi har et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø med humor, varme og åpenhet.
 • Vi setter sosialt ansvar høyt, og engasjerer oss både sentralt og lokalt.
 • Vi har en kultur som preges av oppriktighet, transparens og bidrar til personlig utvikling.

Vi ønsker at våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere skal oppleve oss som sikre og pålitelige. Vi arbeider derfor hver dag for at bærekraftige arbeidsliv og trygge arbeidsplasser skal prioriteres i den daglige driften. Vi i Insider Facility Solutions tar bærekraft på alvor og har respekt for jordens ressurser og jobber aktivt for å levere miljøvennlige tjenester til alle våre kunder.

 • Vi skal være lønnsomme for å kunne investere i fremtidige løsninger for kunder og ansatte.
 • Vi opptrer alltid i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og rettferdighet.
 • Vi behandler folk skikkelig, tar personalledelse og HMS på alvor i alt vi gjør.
 • Vi jobber alltid i samsvar med lovpålagte krav og anerkjente standarder for arbeidslivet.

Hvordan vi i Insider Facility Solutions påvirker samfunnet og miljøet rundt oss er en viktig del av vårstrategi for 2024. Som følge av dette arbeider vi målrettet mot lønnsom vekst og bærekraft.

I samarbeid med våre kunder har vi forpliktet oss til å minimere vår negative innvirkning på miljøet. Dette inkluderer mål om å minske matsvinn, redusere kjemikaliebruk og senke selskapets totale CO2-utslipp.

 • Vi er nysgjerrig på kundens behov og genuint opptatt av å være fleksible.

 • Vi er engasjerte, kreative og profesjonelle i måten vi løser utfordringer.

 • Vi er alltid nysgjerrige på trender i markedet for å utvikle oss som selskap.

 • Vi er opptatt av at våre ansattes kunnskap og erfaring skal bli sett, benyttet og utviklet.

SAMFUNNSANSVAR
- som fundament

Hvordan vi i Insider Facility Solutions påvirker samfunnet og miljøet rundt oss er en viktig del av vårstrategi for 2024. Som følge av dette arbeider vi målrettet mot lønnsom vekst og bærekraft.

I samarbeid med våre kunder har vi forpliktet oss til å minimere vår negative innvirkning på miljøet. Dette inkluderer mål om å minske matsvinn, redusere kjemikaliebruk og senke selskapets totale CO2-utslipp.