Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Våre verdier

Vi ønsker å operere på en måte som våre ansatte kan være stolte av. Derfor har vi sammen etablert fire verdier for vår virksomhet: engasjement, ansvarlighet, integritet og respekt. Verdiene gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Respekt

Vi verdsetter hverandre og alle våre målgrupper. To av dem er våre kunder og partnere. Vår suksess stammer fra å opprettholde en mangfoldig og inkluderende bedriftskultur hvor alle føler seg bemyndiget til å trives og nå sitt fulle potensiale.

Ansvarlighet

Vi har en sterk ansvarsfølelse. Vi tar ansvar for både vårt eget arbeid og vår kollektive innvirkning på samfunnet. Vi skaper bærekraftige løsninger som er basert på innsikt hos våre målgrupper. Vi kompromisser aldri på sikkerheten.

Integritet

Vi tror på åpenhet. Vi driver vår virksomhet på en etisk måte som avslører enhver utfordring, hver suksess og hver milepæl. Vi har ingen skjulte dagsordener og følger vår Code of Conduct i vår daglige virksomhet og arbeidspraksis.

Engasjement

Vi bryr oss og spiller hverandre gode og er oppriktig engasjert i lokalsamfunnet og kundenes utvikling, vekst og behov. Engasjerende arbeid skaper gode og helhetlige kundeopplevelser og bidrar til å virkeliggjøre planer, mål og muligheter.

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er dypt forankret i selskapets verdier – nysgjerrighet, ansvarlighet, integritet og respekt – og sikrer at vi har en ærlige og etisk praksis. Våre verdier gir et grunnlag for vår bedriftskultur. De fungerer som et kompass for å evaluere muligheter og ta beslutninger, og hjelper oss med å se verden på Insider-måten.

Les mer om våre retningslinjer

Ønsker du å jobber i Insider Facility Solutions AS?

Vi ønsker å operere på en måte som våre ansatte kan være stolte av. Derfor har vi sammen etablert fire verdier for vår virksomhet: engasjement, ansvarlighet, integritet og respekt. Verdiene gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Ledige stillinger

Vi trenger din kompetanse for å skape en renere verden. Insider Facility Solutions  tilbyr mange spennende karrieremuligheter på ulike områder.

Jobbe hos oss

Vi er ca. 3 000 ansatte i Norge. Med over 40 distrikskontorer fra sør til nord er våre over 80 nasjonaliteter i daglig kontakt med kollegaer, kunder og leverandører over hele landet.