Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

– En dyktig tillitsvalgt skaper trygghet hos den ansatte om at deres interesser blir ivaretatt

Vi har tatt en prat med en av våre tillitsvalgte og hennes regionsleder, for å få en dypere forståelse av samarbeidet.

Joachim Knutsen startet sin karriere i Insider tilbake i 1997, og ble regionsleder for Agder i 2008. Dette er en jobb han fremdeles stortrives i, og har derfor i tillegg påtatt seg ansvaret for region Rogaland.

-Det har aldri blitt grobunn for uvennskap eller manglende respekt. Vanligvis kommer vi frem til en felles forståelse og løsning på utfordringer, forteller Knutsen om samarbeidet med sin lokale tillitsvalgt.

“Hobbypsykolog”

Åse-Lill Gross har lang erfaring som tillitsvalgt hos Insider. Man kan nesten kalle henne en veteran på området etter nesten 13 år i rollen.

Hun forteller at gjennom sin tid som tillitsvalgt har lært en stor menge om lover og regler. Hun utdyper også at hun har fått en dypere forståelse om hvordan arbeidslivet fungerer i praksis.

– Som tillitsvalgt er man litt sånn hobbypsykolog i mange tilfeller, forteller hun med et smil i stemmen.

Det er mange ansatte som tar kontakt med Gross med et ønske om å snakke om forskjellige ting. Hun forteller at det kan være alt fra problemer på hjemmebane, til misforståelser og problemer på jobb.

– De som skulle ønske å bli tillitsvalgte bør ta alle nyttige kurs, anbefaler hun.

Selv om Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF) alltid er tilgjengelige dersom man trenger de, får man mye ut av å delta på deres kurs og konferanser.

Gross forteller at kursene forbereder og ruster den fremtidige tillitsvalgte, slik at de kan bli best mulig i sin rolle.

– Det er stadig nye spørsmål og ting som dukker opp, som man kanskje ikke klarer å svare på der og da. Men da er alltid Arbeidsmandsforbundet gode å ha, de hjelper med det aller meste man lurer på, forklarer Gross.

Velfortjent ros

– Jeg synes vi har et veldig konstruktivt og åpent samarbeid, forteller Knutsen om hvordan det er å arbeide med Gross.

Videre forteller han at Gross har en løsningsorientert tilnærming til alle saker de har diskutert seg imellom. Hun har også ifølge Knutsen, god kontakt med NAF regionalt hvor hun kan stille spørsmål dersom det er noe hun lurer på.

– Jeg vet også at mange saker løses uten at man trenger å ha møter med den ansatte fordi hun bruker tid på å klargjøre lover og regler for medlemmene, sier han.

– Samarbeid med en god og løsningsorientert tillitsvalgt bidrar til ro og orden i organisasjonen. Selv om vi som arbeidsgiver gjør det vi kan for å følge lover og regler, så er det ikke alltid våre løsninger oppleves som riktige for den ansatte, utdyper Knutsen.

Det at Gross er dyktig i sin rolle som tillitsvalgt er det ingen tvil om. Hennes tilnærming til rollen understreker viktigheten med å ha gode tillitsvalgte.

– Kort sagt setter alle i ledelsen i Agder pris på samarbeidet med tillitsvalgt Åse-Lill Gross, roser Knutsen.

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler