Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

Bærekraft kvalitet og videre vekst 

Kjære medarbeider,  

I dette nyhetsbrevet ønsker jeg å fremheve bærekraft og kvalitet i våre leveranser.  

Bærekraft

I tiden fremover er det viktig at vi setter enda mer fokus på bærekraft i vårt selskap. Hva betyr egentlig dette? Jo, det handler om å ta vare på miljøet og samfunnet rundt oss på en god måte, samtidig som vi sørger for at selskapet kan fortsette å vokse og ha suksess i fremtiden. 

Vi har allerede tatt store skritt for å være mer bærekraftige, blant annet gjennom vår nye bærekraftpolicy. Dette er en guide som vil hjelpe oss på riktig vei mot en mer bærekraftig utvikling.  

Det å være bærekraftige vil også hjelpe oss med å vinne anbud i tiden som kommer. Stadig flere kunder er opptatt av leverandører som tar dette på alvor når de velger sine partnere. Så, la oss jobbe sammen for å gjøre bærekraft til en enda viktigere del av alt vi gjør. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Summen av de små valgene vi tar i hverdagen kan ha stor betydning totalt sett.  

Kvalitet

For at våre kunder skal være lojale og fortsette sitt samarbeid med Insider, så er kvaliteten på våre tjenester av veldig stor betydning.

Kvalitet i leveransene handler om flere ting, blant annet hvordan vi som medarbeidere og ledere opptrer i møte med kundene. Det handler også om å levere i henhold til det vi har lovet og at alle er kjent med sin egen rolle i leveransen.  

For å sikre en stabil kvalitet, så trengs det generell opplæring av alle våre medarbeidere. Noe som kanskje er enda viktigere er den opplæring som blir gitt på de konkrete arbeidssteder vi har. Hver kunde har blitt lovet en servicetjeneste av oss tilpasset de behovene de har. Her må våre lokale ledere sørge for rett opplæring av både faste servicemedarbeidere, samt vikarer. 

For å klare dette, så er våre holdninger til å levere rett kvalitet en nøkkelfaktor. La oss i alle ledd ha som mål, at vi hver dag skal være stolte av den service vi utfører, både internt og eksternt. 

Fortsett det gode arbeidet med å forbedre kvaliteten på det vi leverer. 

Med vennlig hilsen,  

Roger Tveide 

Tags:

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler