Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

Servicedesken avvikles 

Tidligere i år besluttet Insider Facility Solutions å avvikle servicedesken. Fra og med 25. juni 2024 settes noen av oppgavene som servicedesken tidligere håndterte, ut eksternt til Avarn Security Norge.

Bakgrunnen for endringen er den pågående omorganiseringen, og ønsket om at egen driftsorganisasjon leverer flere tjenester til vårt eget hovedkontor.

Hva betyr dette for deg? 

Når det gjelder sentralbordet vil endringene ha minimal påvirkning på det daglige arbeidet. For de fleste kunder og ansatte betyr dette at Avarn nå vil håndtere innkommende telefonsamtaler før de dirigeres til riktig person eller driftskontor. Dette vil bidra til å sikre at henvendelser behandles raskt og effektivt.

Leder for servicedesken, Lene Jæger, som har vært en nøkkelperson i etableringen og driften av servicedesken de siste fem årene, går over i en ny rolle internt i virksomheten. Jæger er en del av HMSK-teamet (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet), og hennes bidrag de siste årene har vært svært viktig.

Ny rolle

Etter 6 år i Insider Facility Solutions går Jæger inn i en spennende ny stilling som HMS koordinator. I den nye rollen vil hun arbeide med helse, miljø og sikkerhet i selskapet. Blant annet kommer hun til å samarbeide med bedriftshelsetjenesten, jobbe med kartleggingsarbeid, risikovurderinger og inneha rollen som internrevisor i selskapet.  

–Det blir gøy å prøve ut nye oppgaver og få nye utfordringer. Det kommer til å bli en helt annen hverdag med mer frihet hvor jeg ikke er så låst til pulten som det jeg er i dag med sentralbordet, sier Jæger. 

Hun utrykker stor takknemlighet for tilliten hun har fått av selskapet og sin nærmeste leder, direktør for HMS og HMSK, Tommy Christiansen. 

–Vi setter stor pris på det arbeidet Lene har gjort på servicedesken. Hun har på mer enn én måte vært limet i det teamet som til nå har håndtert support, sentralbord, resepsjonstjenester og en rekke andre oppgaver. Når det nå ble noen endringer, var jeg med en gang innstilt på å tilby Lene stillingen som HMS koordinator. Hun har erfaringen, og ikke minst egenskapene, som skal til for å ta den roller, forteller Christiansen. 

Et lite savn

Selv om Jæger ser frem til de nye utfordringene, vil hun allikevel savne noen aspekter fra sin tidligere rolle.

–Det har vært en glede å bli kjent med og arbeide så tett med avdelingsledere, og alle der ute i drift. Jeg er glad for den kontakten som vil bli opprettholdt gjennom oppgavene jeg får i min nye stilling.  Jeg kommer selvfølgelig også til å savne den tette dialogen med kunder og de respektive kundekontaktene, avslutter hun.

*Det er viktig å merke seg at denne omstruktureringen ikke vil påvirke stillingene til Geir Knutstad og Erik Ohr. De vil fortsette i sine nåværende roller, og deres arbeidsoppgaver vil forbli uendret.   

Tags:

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler