Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

Vår policy for bærekraft

Hva er en bærekraftspolicy, og hvorfor er det viktig? Dette er spørsmål mange stiller seg, og her kommer en forklaring på hvorfor dette er sentralt for oss som bedrift. 

En bærekraftspolicy er en formell erklæring som beskriver en virksomhets forpliktelse til bærekraftig praksis. For Insider Facility Solutions er en veldefinert policy et essensielt verktøy for å integrere bærekraft i vår forretningsmodell, og bidra positivt til samfunnet og miljøet. 

Ved å offentliggjøre vår bærekraftspolicy, som Insider Facility Solutions har gjort ved å inkludere den i både års- og bærekraftsrapporten, demonstrerer vi transparens i våre relasjoner og handlinger. Dette bidrar til å øke tilliten blant kunder, samarbeidspartnere og ansatte.  

En bærekraftspolicy signaliserer selskapets engasjement for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Den gir en klar struktur for hvordan bærekraftsinitiativer skal gjennomføres, og den definerer ofte konkrete mål, strategier og tiltak som selskapet vil ta for å oppnå sine bærekraftsmål.

Derfor har vi utarbeidet en bærekraftspolicy som gir et klart rammeverk for vår innsats. Policyen hjelper oss med å navigere komplekse utfordringer knyttet til bærekraft og gir oss et solid grunnlag for kontinuerlig forbedring.

I sum er bærekraftspolicyen vår en viktig del av hvordan vi driver vår virksomhet, og er en nøkkelkomponent i vår langsiktige strategi.

Tags:

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler