Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

Våre verdier og kvalitet i alle ledd

Kjære medarbeider,   

I vår stadige søken etter forbedring og utvikling har vi nådd to betydningsfulle milepæler som jeg ønsker å dele med dere alle.   

Først og fremst har vi hatt en gjennomgang og revidert våre verdinormer for bedre å kunne reflektere den retningen vi ønsker å ta som selskap. 

Våre tidligere verdier, som ble etablert da vi var kjent som Elite Service Partner, passet ikke lenger vår nåværende identitet som et selskap som leverer alle typer tjenester innen Facility Management. 

Etter en grundig gjennomgang for å definere verdier som bedre gjenspeiler vårt fokus på mennesker, kvalitet og innovasjon, landet vi på en ny forretningsidé, visjon og misjon. Samtidig introduserte vi tre nye verdier, MENNESKELIG, SOLID og NYSGJERRING, som vil være fundamentet i vår virksomhet fremover.   

Menneskelig reflekterer engasjementet for å prioritere mennesker – både internt blant våre ansatte og eksternt blant våre kunder og samarbeidspartnere.

Solid understreker vår forpliktelse til pålitelighet, kvalitet og en bærekraftig tilnærming til tjenestene som leveres.

Nysgjerrig er drivkraften bak evnen til å være innovativ, utforske nye løsninger og drive selskapet fremover.  

I tillegg til vårt fokus på verdier, har vi også startet en prosess for å utvide det sertifiserte ledelsessystemet. Målet er å sertifisere alle tjenestene virksomheten leverer. Dette vil sikre at vi setter samme kvalitetsstandard for alle våre tjenester, og vil gi oss en enda sterkere posisjon i markedet. I juni vil vår innleide revisjonsleder ta turen til utvalgte avdelinger for å avstemme at vi etterlever det etablerte styringssystemet. Den jobben hver og en av dere gjør hver dag med å levere kvalitet i alle ledd, vil være viktig for at vi skal nå målet om en utvidelse av ISO-sertifikatet. 

Som administrerende direktør er jeg utrolig stolt av det gode arbeidet som gjøres av dere alle hver eneste dag. Jeg ser frem til fortsettelsen av denne reisen. Jeg er også sikker på at vi kommer til å videreføre det gode samarbeidet med både lidenskap og dedikasjon for å oppnå våre mål, og skape en enda bedre fremtid for oss alle.  

Så kjære medarbeider. La oss hver dag, når vi utfører vårt arbeid, være bevisst på hvordan en selv kan bidra til å leve etter våre verdinormer i møte med kunder, ansatte og leverandører. 

Med ønske om en fantastisk mai og fortsatt herlig vår,  

Med vennlig hilsen,

Roger Tveide

Tags:

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler