Facility Management

Våre løsninger omfatter alle tjenester som er nødvendige for at en bygning eller et anlegg skal fungere optimalt.

Mat & Drikke

Vi tilbyr en komplett serveringstjeneste, hvor smak, sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Renhold

Vi har fagkompetansen som kreves for å levere renhold i samsvar med dine krav og forventninger. 

Eiendomsservice

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendomsmarkedet i Norge.

KONTAKT OSS

Drøftelse – 

0

Discussion – 

0

Menneskelig – Insider’s forpliktelse til menneskelighet 

I 2023 lanserte Insider Facility Solutions sine tre nye verdier. I våre kommende nyhetsbrev ønsker vi å utforske hver enkelt verdi nærmere. Første verdien ut er menneskelig – en verdi vi betrakter som vår kjerneverdi. 

I en verden preget av stadige endringer og utfordringer, er det avgjørende å ha tydelige verdier som veileder oss gjennom hverdagens mangfoldige landskap.  

Vår viktigste ressurs

Hos Insider anser vi våre ansatte som vår fremste ressurs. Vi støtter hverandre og fremmer lederskap som bygger trygghet og trivsel. Vår målsetning er å skape et godt og positivt arbeidsmiljø hvor hver enkelt føler seg verdsatt og støttet i sine arbeidsoppgaver.  

– Som et tydelig eksempel på vår forpliktelse til ansattes utvikling, tilbyr vi muligheter for faglig vekst innen våre kjernetjenester. Dette inkluderer ulike opplæringsprogram gjennom Motimate portalen og deltakelse på kurs laget for å styrke ansattes faglige kompetanse og ekspertise. Som for eksempel fagbrev renholdsoperatør eller for INSTA sertifiseringer, forteller Lilly Holth, HR-Manager i Insider Facility Solutions.

Spesielt viktig er tilbudet om norskkurs, som er rettet mot ansatte med andre morsmål. Med et mangfold av nasjonaliteter representert i vår virksomhet, erkjenner vi betydningen av å tilby språklig støtte og integrasjonstiltak som bidrar til et inkluderende og samarbeidsorientert arbeidsmiljø. Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du er interessert i norskkurs.

Kjerneprinsipper 

Under verdien menneskelig finner vi følgende fire prinsipper: 

  • Vi bryr oss om, respekterer hverandre og viser tillit i våre relasjoner 
  • Vi har et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø med humor, varme og åpenhet. 
  • Vi setter sosialt ansvar høyt, og engasjerer oss både sentralt og lokalt.  
  • Vi har en kultur som preges av oppriktighet, transparens og bidrar til personlig utvikling 

Insider er en bedrift hvor vi feirer forskjellene våre, og verdsetter inkludering. Vi omfavner mangfoldet av kulturer nasjonaliteter, perspektiver og erfaringer. Humor, varme og åpenhet en er stor del av vår kultur, og vi skaper et miljø hvor alle kan føle seg velkomne og respektert. 

Sosialt ansvar og engasjement 

Virksomheten tar sitt sosiale ansvar på alvor i alle ledd. Gjennom engasjement og innsats fra våre ansatte jobber vi for å skape positive endringer og bærekraftige løsninger. Vi tror på ansvarlighet ovenfor hver enkelt medarbeider, og vår kultur bærer preg av oppriktighet, transparens og en vilje til å støtte personlig utvikling.  

For Insider er våre verdier ikke bare vår retningslinje, de er drivkraften og kompasset vårt. Våre verdier veileder oss gjennom utfordringer og suksesser, og hjelper oss med å skape et miljø hvor hver enkelt kan blomstre og bidra til vår felles suksess.  

Vi i Insider setter pris på det som virkelig betyr noe – både som individer og som selskap. Våre verdier skal guide oss gjennom alt vi gjør, fra hvordan vi samhandler til hvordan vi skaper verdi og hvordan vi utfører jobben vår hver eneste dag. 

Tags:

Frida Moen

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikkler